Edictes

Exercici: 2021 Bop: 130-0 Edicte: 5890 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 111-0 Edicte: 4992 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit MC 02/2021
Exercici: 2021 Bop: 85-0 Edicte: 3523 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 002/2021
Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 3065 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de la imposició de contribucions especials per a l'execució d'una obra
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2420 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 01/2021
Exercici: 2021 Bop: 45-0 Edicte: 1643 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 43-0 Edicte: 1551 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit MC 01/2021
Exercici: 2021 Bop: 26-0 Edicte: 772 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de la imposició de contribucions especials per a l'execució d'una obra
Exercici: 2021 Bop: 5-0 Edicte: 10180 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial projecte carrers
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10088 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021