Edictes

Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10395 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Edicte aprovació definitiva modificació ordenances fiscals, any 2020
Exercici: 2019 Bop: 244-0 Edicte: 10050 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9686 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 221-0 Edicte: 8986 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8727 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Edicte d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2020
Exercici: 2019 Bop: 200-0 Edicte: 8024 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 193-0 Edicte: 7720 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 155-0 Edicte: 6526 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5388 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Edicte de nomenament de funcionari de carrera
Exercici: 2019 Bop: 132-0 Edicte: 5352 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Edicte d'exposició pública dels comptes generals de l'exercici 2018