Edictes

Exercici: 2020 Bop: 179-0 Edicte: 6488 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de la taxa d'aprofitament especial del domini públic local
Exercici: 2020 Bop: 157-0 Edicte: 5762 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de la modificació Puntual 2 del POUM
Exercici: 2020 Bop: 156-0 Edicte: 5733 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació del Pla econòmic financer 2020-2021
Exercici: 2020 Bop: 151-0 Edicte: 5507 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 141-0 Edicte: 5006 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació crèdit MC 004/2020
Exercici: 2020 Bop: 129-0 Edicte: 4403 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva del Projecte actuacions de renovació urbana a l'entorn del Monestir de Sant Miquel
Exercici: 2020 Bop: 106-0 Edicte: 3171 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Suspensió de la tramitació de llicències urbanístiques per estudi del sistema d'equipaments municipals a l'entorn del Monestir
Exercici: 2020 Bop: 103-0 Edicte: 3048 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2020 Bop: 38-0 Edicte: 1304 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial contribucions especials per a l'execució de l'obra Actuacions de renovació urbana a l'entorn del Monestir de Sant Miquel de Fluvià
Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 919 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva pressupost 2020