Edictes

Exercici: 2021 Bop: 5-0 Edicte: 10180 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial projecte carrers
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10088 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9778 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 08/2020
Exercici: 2020 Bop: 242-0 Edicte: 9348 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de les ordenançes fiscals municipals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 238-0 Edicte: 9209 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 06/2020
Exercici: 2020 Bop: 226-0 Edicte: 8576 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 08/2020
Exercici: 2020 Bop: 226-0 Edicte: 8575 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del pressupost municipal, exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 218-0 Edicte: 8150 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments
Exercici: 2020 Bop: 211-0 Edicte: 7763 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 6/2020
Exercici: 2020 Bop: 210-0 Edicte: 7764 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovacio inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021