Edictes

Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5623 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva del projecte d'infraestructura de la xarxa de fibra òptica de Torroella de Fluvià a Sant Miquel de Fluvià
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4237 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. I07, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 86-0 Edicte: 3587 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 02/2022
Exercici: 2022 Bop: 80-0 Edicte: 3305 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial del projecte d'extensió de la infraestructura de xarxa de fibra òptica de Torroella de Fluvià a Sant Miquel de Fluvià
Exercici: 2022 Bop: 73-0 Edicte: 2902 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal núm. I07: Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 71-0 Edicte: 2825 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva del projecte de Museïtzació del forn romà
Exercici: 2022 Bop: 31-0 Edicte: 965 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del projecte de museïtzació del forn romà
Exercici: 2022 Bop: 25-0 Edicte: 679 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11278 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de la modificació i imposició de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10744 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2022