Edictes

Exercici: 2019 Bop: 155-0 Edicte: 6526 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5388 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Edicte de nomenament de funcionari de carrera
Exercici: 2019 Bop: 132-0 Edicte: 5352 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Edicte d'exposició pública dels comptes generals de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 114-0 Edicte: 4713 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 41-0 Edicte: 1361 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 12-0 Edicte: 174 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 225-0 Edicte: 9999 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Edicte d'aprovació definitiva de la imposició de contribucions especials per a l'execució d'una actuació
Exercici: 2018 Bop: 224-0 Edicte: 9877 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 202-0 Edicte: 8850 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 195-0 Edicte: 8577 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ Edicte d'aprovació definitiva d'uns projectes