Edictes

Exercici: 2023 Bop: 21-0 Edicte: 509 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Delimitació TM Palau de Santa Eulàlia - Sant Miquel de Fluvià
Exercici: 2023 Bop: 15-0 Edicte: 289 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de la relació de propietaris, bens i drets afectats per expropiació forçosa per raó d'urbanisme
Exercici: 2023 Bop: 4-0 Edicte: 12050 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Contractació urgent de personal
Exercici: 2022 Bop: 249-0 Edicte: 12049 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11488 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del projecte "Reforma de la segona planta de l'Ajuntament"
Exercici: 2022 Bop: 238-0 Edicte: 10920 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de la modificació de lal Plantilla de personal, exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10654 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 05/2022
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10643 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de dos projectes d'obres ordinàries
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10355 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 227-0 Edicte: 10236 AJUNTAMENT DE BORRASSÀ - Informació pública de l'expedient per a l'agrupació de Sant Miquel de Fluvià - Borrassà, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció dels dos ajuntaments