Edictes

Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11278 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de la modificació i imposició de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10744 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10743 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit MC 03/2021
Exercici: 2021 Bop: 221-0 Edicte: 9554 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació provisional de l'expedient de modificació de crèdit núm. 03/2021
Exercici: 2021 Bop: 201-0 Edicte: 8654 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de modificació de les ordenances fiscals municipals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 130-0 Edicte: 5890 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 111-0 Edicte: 4992 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit MC 02/2021
Exercici: 2021 Bop: 85-0 Edicte: 3523 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 002/2021
Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 3065 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de la imposició de contribucions especials per a l'execució d'una obra
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2420 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 01/2021