General

Des del 1 octubre 2020 fins al 30 juny 2021
La Diputació de Girona, ha otorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció per a noves tecnologies arran de la covid-19, p
Des del 1 octubre 2020 fins al 30 juny 2021
Fons de Cooperació 2020 “Cooperació Cultural” La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subven
Des del 1 octubre 2020 fins al 30 juny 2021
Despeses corrents: Neteja recs municipals La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a
Des del 1 octubre 2020 fins al 30 juny 2021
Noves Tecnologies La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a càrrec de convocatòria
4 juny 2020
Ajudem-nos triant productes i serveis d’aquí, i entre tots ho aconseguirem!
6 novembre 2020
La Diputació de Girona, ha otorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció per actuacions en reparació de les vies públi
Des del 1 octubre 2020 fins al 30 juny 2021
Dispensari municipal Dipsalut ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció pel finançament de les despeses deriv
Des del 1 octubre 2020 fins al 30 juny 2021
Despeses corrents: Enllumenat Públic La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a càrr
Des del 1 octubre 2020 fins al 30 juny 2021
Actuacions en camins La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a càrrec de la convocat
12 març 2020
L' Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, ha pres unes mesures d' urgencia degut a l' afectació del Coronavirus, Cliqueu per veure la Inf