Agenda

Des del 1 octubre 2020 fins al 30 juny 2021
La Diputació de Girona, ha otorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció per a noves tecnologies arran de la covid-19, p
Des del 1 octubre 2020 fins al 30 juny 2021
Fons de Cooperació 2020 “Cooperació Cultural” La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subven
Des del 1 octubre 2020 fins al 30 juny 2021
Despeses corrents: Enllumenat Públic La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a càrr
Des del 1 octubre 2020 fins al 30 juny 2021
Actuacions en camins La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a càrrec de la convocat
Des del 22 juny 2020 fins al 31 desembre 2020
Inversions 2020 “Cooperació Econòmica” La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a
6 novembre 2020
La Diputació de Girona, ha otorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció per actuacions en reparació de les vies públi
Des del 1 octubre 2020 fins al 30 juny 2021
Despeses corrents: Neteja recs municipals La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a
Des del 1 octubre 2020 fins al 30 juny 2021
Noves Tecnologies La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a càrrec de convocatòria
Des del 22 juny 2020 fins al 31 desembre 2020
Inversions 2020 “Cooperació Econòmica” La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a
Des del 22 juny 2020 fins al 31 desembre 2020
Inversions 2020 “Cooperació Econòmica” La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a