+
1 maig 2021
El departament de Salut, ens ha fet saber, que les persones que tenen entre 60 i 80 anys i que encara no estiguin vacunades, poden demanar
6 novembre 2020
La Diputació de Girona, ha otorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció per actuacions en reparació de les vies públi
Des del 1 octubre 2020 fins al 30 juny 2021
Despeses corrents: Enllumenat Públic La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a càrr
Des del 1 octubre 2020 fins al 30 juny 2021
Dispensari municipal Dipsalut ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció pel finançament de les despeses deriv
Des del 1 octubre 2020 fins al 30 juny 2021
La Diputació de Girona, ha otorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció per a noves tecnologies arran de la covid-19, p
12 gener 2021
Arriba la fibra òptica a Sant Miquel de Fluvià El dilluns dia 18 de gener, començarà el desplegament de la xarxa. En aproximadamen
Des del 1 octubre 2020 fins al 30 juny 2021
Noves Tecnologies La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a càrrec de convocatòria
Des del 1 octubre 2020 fins al 30 juny 2021
Despeses corrents: Neteja recs municipals La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a
Des del 1 octubre 2020 fins al 30 juny 2021
Fons de Cooperació 2020 “Cooperació Cultural” La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subven
Des del 1 octubre 2020 fins al 30 juny 2021
Actuacions en camins La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a càrrec de la convocat